12. in 13. septembra je pred Evropskim parlamentom v Strasbourgu potekal dogodek z nazivom »Neprijetna resnica o tovornjakih«. Organizator dogodka, mreža Transport & Environment, je želela opozoriti na posledice neobstoja standardov CO2 za tovornjake.

Ob bok postavljena tovornjaka, prvi iz leta 1995 in drugi iz leta 2014, sta že na videz delovala zelo podobno, še bolj pa se ta podobnost odraža na njunem izkoristku goriva. Zaradi neobstoja standardov CO2 za tovornjake namreč proizvajalci tovornjakov v Evropi niso bili primorani izboljšati izkoristka goriva novih modelov.

Dogodka se je udeležila skupina evropskih poslancev iz različnih parlamentarnih strank pod vodstvom Karime Delli ter Evropsko komisijo pozvala k čimprejšnjemu zmanjšanju količine toplogrednih plinov, ki jih izpuščajo tovornjaki.

Tovornjaki – za razliko od avtomobilov in kombijev – v EU niso zavezani standardom na področju izpustov CO2. Medtem ko so te standarde že sprejele ZDA, Japonska, Kitajska in Kanada, pa izkoristki goriva v evropskih tovornjakih že 20 let ostajajo nespremenjeni. Če Evropa ne bo ukrepala, bodo zaradi strogih standardov CO2, ki so jim podvrženi ameriški proizvajalci, slednji do leta 2027 proizvajali bolj učinkovite tovornjake kot njihovi evropski kolegi. V svoji Strategiji za nizko emisijsko mobilnost je Evropska Komisija obljubila, da bo v svojem mandatu predstavila standarde CO2 za tovornjake.

»Tovornjaki v zadnjih 20 letih niso postali nič čistejši, in kaže, da bodo postali znotraj pometa največji podnebni problem. Po letih zapostavljanja problematike je zadnji čas, da Komisija končno premakne stvari naprej in sprejme ukrepe za omejitev izpustov CO2 pri tovornjakih, kot je to v preteklosti storila z avtomobili in kombiji. To bi bilo dobro za okolje, prav tako pa bi od tega imeli pozitivne koristi potrošniki in gospodarstvo,« pravi evropska poslanka Karima Delli.

Računi za gorivo v povprečju predstavljajo 30 % obratovalnih stroškov evropske flote tovornjakov. S tovornjaki v Evropi prepeljemo kar 75 % blaga. William Todts, direktor za tovor pri mreži Transport & Environment, dodaja: »Sedanja Komisija je prva, ki je ugotovila, da je za napredek tovornjakov na področju izpustov CO2 potreba pravna ureditev. A če želimo, da standardi sprožijo spremembe, ki bodo imele vpliv na doseganje podnebnih ciljev EU za leto 2030, jih je potrebno sprejeti hitro. Predlog Komisije zato potrebujemo pred koncem leta 2017.«

Promet kot sektor postaja največji posamezni vir toplogrednih plinov v Evropi. Medtem ko tovornjaki predstavljajo manj kot 5 % vseh vozil na cestah, so odgovorni za kar 25 % porabe goriva in izpustov toplogrednih plinov.

Več o tem si lahko preberete na spletni strani »Neprijetna resnica o tovornjakih«.