Aprila 2009 je bilo dogovorjeno, da FQD zavezuje evropske dobavitelje goriva, da zmanjšajo intenzivnost toplogrednih plinov (TGP) goriv v prometu za 6 % do leta 2020. Zakonodaji pa so manjkala pravila za obračunavanje emisij toplogrednih plinov iz različnih virov fosilnih goriv, ki predstavljajo 95 % naftnega in električnega trga EU. To je pomenilo, da bi dogovorjeni cilj lahko izpolnili le z biogorivi. Danes so poslanci zavrnili predlagane izvedbene ukrepe Komisije, saj od dobaviteljev goriv zahteva uporabo zgolj ene povprečne EU vrednosti za nafto (eno za bencin in eno za dizelsko gorivo), ne glede na to ali njihovi proizvodi temeljijo na virih z visoko vsebnostjo ogljika kot je katranski pesek, ali ne. Ta sistem ne bi odvračal od uporabe najbolj onesnažujoče nafte. Odbor je zaprosil Komisijo, naj se  vrne na svoj prvotni predlog iz leta 2011, ki je naftne družbe zavezoval k poročanju vsake vrste goriva (surovine) ponujene na trgu. Predlog 2011 je bil ravno tako podprt v oceni vplivov Komisije kot okoljsko najbolj stabilen in natančen.

Dodatne informacije.

Sporočilo za javnost organizacije Transport&Environment.