Prvi, a pomemben korak k strukturnih reformi ETS

Gre za že drugi poskus reševanja sheme trgovanja z ogljikom, ki se zadnje leto sooča z ogromnim presežkom kuponov, zaradi česar ne nudi pričakovanih spodbud za vlaganje v zelene  tehnologije in energetsko učinkovitost. Aprila so evropski poslanci z majhno večino zavrnili predlagano besedilo Komisije, ki je nato romalo nazaj v pristojen odbor.  Člani Odbora za okolje so tako o back-loadingu ponovno odločali včeraj in sprejeli kompromisni predlog, o katerem bo Parlament odločal na naslednji plenarni seji.

V društvu Focus pozdravljamo odločitev  odbora, da podpre začasno brzdanje presežka emisijskih kuponov in s tem jasno pokaže, da ETS ostaja glavni inštrument evropske podnebne politike, ki ga je vredno rešiti. Vendar hkrati obžalujemo, da sprejeti kompromisni predlog vključuje ukrepe, ki šibijo predlog Komisije. Amandmaji predvidevajo poseben sklad za nadomestilo za energetsko intenzivne industrije ter širšo opredelitev za sektorje, pri katerih obstaja tveganje za t.i. odtekanje ogljika (carbon leakage), ki omogoča preveliko možnost lukenj v predlogu in bi lahko po nepotrebnem zapletlo nadaljnja pogajanja z državami članicami EU in Komisijo. Zato še toliko bolj opozarjamo tudi na dejstvo, da back-loading predlog v reševanju sheme predstavlja le prvi korak –nekakšno ‘prvo pomoč’ – in da mu mora nujno slediti tudi strukturna reforma ETS.

F-plini z do tisočkrat močnejšim toplogrednim učinkom od CO2

V Focusu pozdravljamo tudi odločitev poslancev, da podprejo prepoved uporabe fluoriranih ogljikovodikov (HFC) za novo opremo in izdelke do leta 2020, s čimer so nadaljevali tradicijo progresivnih evropskih podnebnih politik. F-plini so super toplogredni plini, ki so več sto ali tisoč krat močnejši od ogljikovega dioksida. Uporabljajo se v opremi za hlajenje in klimatizacijo, aerosolih, izolacijskih penah, topilih in v protipožarnih sistemih.  Njihova prepoved v novi opremi in izdelkih od leta 2020 je velik korak za podnebje, obenem pa predstavljala tudi zgled za druge države ter spodbudo za okolju prijazne alternative z uporabo naravnih hladilnih sredstev.