Gre za že drugi poskus reševanja ETS, ki se zadnje leto sooča z ogromnim presežkom kuponov in rekordno nizkimi cenami ogljika, zaradi česar ne nudi pričakovanih spodbud za vlaganja v zelene tehnologije in energetsko učinkovitost. Aprila so poslanci z majhno večino zavrnili predlagano besedilo Komisije, ki je nato romalo nazaj v pristojen odbor. Člani odbora za okolje so tako o back-loadingu ponovno odločali 19. junija in sprejeli kompromisni predlog, o katerem je Parlament odločal danes.

Poslanci so na današnjem glasovanju po presenetljivem razpletu zavrnili določila predloga, ki bi omogočila takojšnje vračanje umaknjenih kuponov na trg, dovoljevala izjeme in subvencije za težko industrijo ter potrdili kompromisni predlog, po katerem lahko Komisija iz prodaje na dražbi izvzame le 900 milijonov kuponov, hkrati pa lahko to stori samo enkrat. Obenem mora Komisija izvesti tudi oceno učinka na sektorje, ki so izpostavljeni t.i. uhajanju ogljika.

V društvu Focus današnjo odločitev, s katero so evropski poslanci naredili prvi – čeprav nezadosten – korak k strukturni reformi sheme, pozdravljamo. Hkrati opozarjamo, da so sedaj na potezi države članice, ki jih pozivamo, da podprejo nadaljnje ukrepe, s katerimi bi dokončno umaknili presežek CO2 kuponov z evropskega ogljičnega trga, ter čimprej začnejo s pogajanji o končnem dogovoru.