Vlade evropskih držav bodo končno dobile možnost, da v cestninjenje vključijo tudi stroške onesnaževanja zraka ter hrupa in tako končajo dolgoletno in neproduktivno obdobje vseevropske prepovedi takega početja. Vendar v društvu Focus in T&E opozarjamo, da je ta dogovor šele začetek dolgotrajnega procesa realizacije politike, ko bodo države dejansko lahko izračunavale celotne stroške škode, ki jih cestni tovorni promet povzroča. Evropski parlament pozivamo naj ovrže v drugi obravnavi sprejeto odločitev Evropskega sveta glede oprostitve sedanje generacije tovornjakov (EURO V) iz področja uporabe direktive. To je namreč tako, kot da bi  kadilce, ki kadijo cigarete z nizko vsebnostjo katrana, izvzeli iz zakona o prepovedi kajenja na javnih prostorih.

Dogovor tudi ne rešuje problema zastojev; izključitev cestninjenja lažjih tovornih vozil (3,5-12 ton) in zaračunavanje višjih stroškov za povzročen hrup v gorskih območjih ostajajo odprte luknje odobrene direktive. Predlagana reforma direktive od članic tudi ne zahteva, da direktivo obvezno uvedejo, ampak postavlja samo pravila za tiste, ki se bodo za direktivo odločile. To pomeni, da države ne bodo zavezane vključiti zunanje stroške emisijskega in zvočnega onesnaževanja tovornih vozil v cestninjenje.

Cestni tovorni promet je sektor z najhitrejšo rastjo emisij toplogrednih plinov (skupaj z letalskim in ladijskim prometom) in nalaga nesorazmerno breme državljanom EU in gospodarstvu v smislu zastojev, nesreč, hrupa in onesnaženosti zraka. Cestninjenje zmanjšuje negativne vplive onesnaževanja, zastojev in nesreč, poleg tega pa omogoča spremembe obdavčenja dela in podjetij. Primarni učinek cestninjenja tovornjakov na daljše razdalje je spodbujanje učinkovitosti  znotraj sektorja cestnega tovornega prometa  in sicer preko izboljšanja količnikov obremenitve, zmanjšanja števila praznih voženj, optimizacije poti, izogibanja času zastojev, itd. Na EU ravni dogovorjeno cestninjenje bo spodbudilo učinkovitejše delovanje sektorja tovornega prometa, ki bo bolje pripravljen na izzive v prihodnosti.