Dandanes nas k trajnostnemu načinu premikanja vse pogosteje spodbujajo vse višje cene goriva, čeprav gorivo ni edini strošek, ki ga imamo z osebnimi avtomobili. V društvu Focus za izračun stroškov avtomobila ponujamo preprost kalkulator.

Obenem se v društvu Focus zavedamo, da je zaradi slabega stanja javnega potniškega prometa (JPP) marsikje v Sloveniji težko potovati brez osebnega avtomobila, zato veliko pozornosti posvečamo reševanju problematike JPP. Letos smo zaključili s projektom Mobilizacija za JPP, ob koncu katerega je nastal zgornji filmček Zahtevamo boljši javni prevoz – vedno več nas je!

V Focusu si želimo tudi, da bi izrečene besede v prid trajnostni mobilnosti in aktivnosti v času ETM čim prej prenesli v vsakdanjo prakso. Promet je namreč postal eden ključnih okoljskih in posledično zdravstvenih ter vse bolj tudi ekonomskih in socialnih problemov.