Sprejet je bil dogovor o vsaj 40 % zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, vsaj 27 % deležu obnovljivih virov energije in vsaj 27 % povečanju energetske učinkovitosti.

Jasno je, da dogovor ne odgovarja na nujnost ukrepanja za obvladovanje podnebnih sprememb, ki izhaja iz zadnjega poročila Medvladnega panela za podnebne spremembe. Evropska industrija ni dobila jasnega signala in spodbude za vlaganja v nizkoogljične tehnologije in izkoriščanje vseh gospodarskih in zaposlitvenih koristi teh vlaganj. Višji cilji za obnovljive vire energije in energetske prihranke bi bistveno zmanjšali energetsko odvisnost EU in zmanjšali pomembnost grožnje Rusije Ukrajini in EU.

Današnja odločitev je prvi korak v dolgem procesu. Zdaj se mora začeti delo na oblikovanju zakonodajnih predlogov, ki bodo zaostrili ambicije EU za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, povečanje deleža obnovljivih virov energije in energetskih prihrankov. Izboljšan predlog je ključen, da EU svetu pokaže, da si želi resno podnebno ukrepanje in ustvariti pozitivno dinamiko v mednarodnih podnebnih pogajanjih.

Več v sporočilu za javnost.