Organizacija Climate Action Network Europe (CAN E) je pripravila novi ozaveščevalni video ‘Fund What Counts’, ki pojasnjuje, zakaj je podnebno financiranje bistveno za prihodnost nas vseh. Video, ki je nastal v sodelovanju z organizacijami CIDSE, RAC France, Oxfam in GCCA, poziva ljudi, da svoje vlade spomnijo na dane obljube o zagotavljanju podnebnega financiranja in na potrebo po prenehanju subvencioniranja fosilnih goriv.

Podnebno financiranje je bistvenega pomena za države v razvoju, ki so jih posledice podnebnih sprememb že prizadele. Evropske vlade pozivamo, da že letos pričnejo z zagotavljanjem njihovega pravičnega deleža obljubljenih sredstev za podnebno ukrepanje v državah v razvoju ter da 50 % teh sredstev namenijo ukrepom prilagajanja na podnebne spremembe in s tem ljudem, prizadetim v poplavah, sušah in drugih posledicah podnebnih sprememb.

Leta 2009 so se vse razvite države, vključno z vsemi državami članicami EU, zavezale, da bodo zagotovile nova in dodatna sredstva za t.i. dolgoročno financiranje s ciljem povečati skupno podnebno financiranje na 100 milijard dolarjev do leta 2020. Zaenkrat se je od obljubljenega uresničilo bore malo. Skrajni čas je, da se obljube začnejo uresničevati!

Podnebno financiranje bo ena od tem razprave zasedanja evropskih finančnih ministrov v oktobru 2013. Srečanje bo potekalo mesec dni pred mednarodno podnebno konferenco na Poljskem. Srečanje ministrov mora prinesti močno zavezo EU, da bo zagotovila obljubljena javna sredstva in s tem mednarodni skupnosti dati jasen signal, da je EU zavezana ukrepanju na področju podnebnega financiranja.

Da bi preprečili izmikanje nekaterih držav danim obljubam, jim moramo pokazati, da jih opazujemo in zahtevamo ukrepanje. Pomagajte nam jih držati za besedo! Zahtevajte prenehanje financiranja škodljivih subvencij za fosilna goriva in financiranje tistega, kar šteje!

Dodatne informacije o akciji najdete na: www.caneurope.org/FundWhatCounts.