Po 18-ih letih delovanja okoljske organizacije Focus je bil čas za spremembo, ki jo bodo opazile predvsem naše oči. Novo vizualno podobo Focusa je ukalupil grafični oblikovalec Luka Pajntar iz studia Kaloop. Avtor nove podobe takole pojasni njeno nastajanje:

 

“Društvo Focus ni skupina zanesenjakov, prostovoljcev, zelenih škratov s transparenti, pač pa strokovni team ljudi z izobrazbo, znanjem, jasno vizijo in močjo argumenta, podkrepljenega z znanostjo in dejstvi. Organizacija s širokim imenom, a jasnim žariščem, fokusom, ki gori zeleno. 
Močna, urbana celostna podoba s kančkom pretresa, ki te vrže iz ravnovesja, te zdrami. To je bilo vodilo pri snovanju grafične identitete društva. Kljub abstraktni podobi novega simbola, se v njem skriva (skoraj) vse, kar focusovce povezuje in jih žene naprej. “

V novem logotipu (ki tudi nadomešča črko O v imenu) lahko uzrete globus, list, fokus, simbol odrasti, usmerjenost v prihodnost in energijo. V zeleni barvi, seveda.