V pismu smo se zavzeli, da se ‘kombiniran’ pristop, ki je v veljavi za obdobje do leta 2020 – s cilji za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, obnovljive vire energije ter energetske prihranke – ponovno uporabi tudi za obdobje do leta 2030, vendar s temeljno spremembo; če je EU resna glede boja proti podnebnim spremembam in dekarbonizaciji energetskega sistema, morajo postati cilji za energetske prihranke do leta 2020, 2030 ter za nadaljnja obdobja pravno zavezujoči. Le pravno zavezujoči cilji bodo namreč zagotovili ambiciozno zmanjšanje emisij, uravnotežene proračune, energetsko varnost, poslovne priložnosti in nova delovna mesta ter učinkovito rabo virov.

Več v pismu ministru Černaču in stališču društva Focus do podnebno-energetskih ciljev za 2030.