Focus bo na tem dogodku predstavil netehnološko inovacijo: koncept skupnostnih projektov OVE (t.i. Community RES projects ali Community Power).


Gre za način spodbujanja trajnostnega razvoja, kjer skupnost, ki se jo razume kot skupino posameznikov ali lokalno skupnost, investira svoje vire (prostor, finančna sredstva, znanje ali izkušnje) v skupen OVE projekt. V Sloveniji nimamo izvedenih skupnostnih projektov OVE in s tem zaenkrat
nimamo dobrih zgledov, ki bi vlekli. Vendar o možnosti za uspešno izpeljavo takšnih projektov govorijo predvsem primeri dobre prakse iz tujine, od Avstrije in Nemčije, do Belgije, Danske in Škotske.

Pri projektih ‘lokalnega ali skupnostnega’ lastništva obnovljivih virov je izredno pomembno, da je skupnost vključena v vse nivoje projekta. S vključevanjem lokalnega prebivalstva se zagotovijo pogoji za uspešnost projekta: dvig ozaveščenosti in informiranosti, zagotovitev predanosti projektu, zaupanje prebivalstva v projekt. Izkušnje držav, ki imajo razvit sistem takšnega načina financiranja OVE, kažejo, da projekti prinašajo bistvene ugodnosti tako lokalnim skupnostim kot njihovemu gospodarstvu: rast deleža OVE, ekonomski razvoj lokalne skupnosti in nova delovna mesta, varovanje okolja, večja sprejemljivost projektov znotraj lokalnih skupnosti. Obenem takšni projekti omogočajo državljanom in skupnostim, da se neposredno vključijo in sprejemajo odločitve o lastni energetski prihodnosti ter zagotavljajo, da so potrebe in zaveze ljudi pred potrebami velikih energetskih podjetij.

Več informacij in prijave www.prosperia.si.


Vse zainteresirane vabimo na dogodek.