Ustvarili smo prifil ter skupino, v kateri bomo razpravljali o aktualinih temah na področju podnebnih sprememb, energije (predvsem obnovljivih virov ter energetske učinkovitosti), trajnostne mobilnosti, politike ter podobnih stvareh.

Hkrati vas vabimo, da postanete prijatelji Tudi Jaz in se vključite v istoimensko skupino, kjer bomo klepetali o temah, ki so povezane s posameznikovo odgovornostjo do okolja in družbe, etični potrošnji ter težavah v državah v razvoju, ki so posledica podnebnih sprememb ter globalno ekonomske svetovne ureditve.

facebook_tudijaz_majhna.bmp