Danes, 28.2.2018, smo prejeli odločbo, s katero nam Ministrstvo za infrastrukturo podeljuje status društva, ki deluje v javnem interesu na področju prometa in energije.

Promet (trajnostna mobilnost) in energija sta dva izmed programov delovanja društva Focus, ki imata velik pomen pri zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov in blaženju podnebnih sprememb. Prav tako področji igrata pomembno vlogo v razvoju naše družbe v prihodnosti.

Zato nam je pomembno, da razvijamo in promoviramo nove rešitve, tehnologije in oblike organizacije na obeh področjih. Status delovanja v javnem interesu je potrditev, da je bilo naše dosedanje delo uspešno. Še naprej si bomo prizadevali za decentralizacijo, zmanjšanje porabe oz. potrebe po mobilnosti in energiji, spremembe ustaljenih navad, odpravo netrajnostnih praks in učinkovitejšo rabo virov.