Pravkar izdana knjiga Perspektive energetske revščine v postkomunistični Evropi (Perspectives on Energy Poverty in Post-Communist Europe) raziskuje energetsko revščino v postkomunistični Evropi in prikazuje, kako različne države naslavljajo energetsko revščino z javnimi politikami in ukrepi.

Energetska revščina močno prizadene številne dele Evropske unije, vendar je bilo do zdaj razvitih le nekaj primerjalnih analiz za razumevanje raznolikosti pojava v celotni EU. Knjiga zapolnjuje to vrzel in se osredotoča na vzhodnoevropsko regijo. V zadnjih treh desetletjih je bila ta regija precej spremenjena, vendar se, kot kažejo prispevki v knjigi, še vedno sooča z velikimi izzivi pri zagotavljanju čiste in cenovno dostopne energije za svoje državljane in pri obnovi obstoječega stanovanjskega fonda.

Eno od poglavij v knjigi je namenjeno tudi Sloveniji. Slovensko poglavje najprej raziskuje stanje energetske revščine v Sloveniji. Prikazuje, kako različni dejavniki, kot so nizki dohodki, visoke cene energije in slabo stanje stavb, povzročajo energetsko revščino. Nato poglavje ponazarja, kako je pojav energetske revščine kot političnega vprašanja v veliki meri rezultat nenehnih prizadevanj organizacij civilne družbe, ki so postale aktivne na tem področju. Nazadnje poglavje predstavlja trenutno obstoječe politike in ukrepe za boj proti energetski revščini ter razmišlja o politikah in ukrepih, ki so v procesu razvoja.

Slovensko poglavje je prispeval Focus, spisala sta ga dr. Tomislav Tkalec in dr. Lidija Živčič.

https://www.routledge.com/Perspectives-on-Energy-Poverty-in-Post-Communist-Europe/Jiglau-Sinea-Dubois-Biermann/p/book/9780367430528?fbclid=IwAR3iHozB0outLZeZQYwka5GvklnKlRe_jk8QVca6rjw7zA-nRibanC3P4CE