Focus se je v začetku novembra 2021 pridružil iniciativi Glas ljudstva – široki mreži civilnodružbenih organizacij, ki se je povezala pred volitvami v letu 2022.

Ker se je v preteklem letu in pol stanje demokracije v Sloveniji izrazito poslabšalo, na udaru so med drugim tako narava kot mediji, ustavne pravice in socialni dialog, članice iniciative pozivamo politične stranke k odgovornejšemu delovanju ter izboljšanju družbene, politične, ekonomske in okoljske situacije v državi. V ta namen bomo skupaj pripravili 100 zahtev z omenjenih področij, jih predložili strankam in jih pozvali, da se do njih jasno opredelijo. Ne pričakujemo, da bodo vse stranke naše zahteve podprle, zahtevali pa bomo, da bodo o vsaki konkretni zahtevi nedvoumno izrazile svoje mnenje.

Več informacij o iniciativi in naših zahtevah najdete na spletni strani https://glas-ljudstva.si/, kjer bomo tekom predvolilne kampanje beležili strankarske zaveze ter volivkam in volivcem ponudili vse potrebne praktične informacije, da se lahko volitev udeležijo informirano in v čim večjem številu.

Zakaj potrebujemo GLAS LJUDSTVA?

V preteklem letu in pol se je jasno pokazalo, da sta delujoča parlamentarna demokracija in predstavljanje interesov ljudstva s strani političnih strank v Sloveniji daleč od samoumevnega.

Čas je, da pred volilnim letom širok spekter civilne družbe skupaj s strokovnimi organizacijami in zavzetimi prebivalkami ter prebivalci Slovenije vzpostavi strateško zavezništvo. Argumentirane predloge stroke bomo povezali s pobudami ljudi in tako oblikovali jasne zahteve ter pričakovanja do vseh političnih strank, ki si bodo prizadevale za glasove in podporo ljudstva.

Naš namen ni oblikovanje še ene politične stranke. So pa pomembna družbena vprašanja še kako politična. Zavedamo se, da pomembne odločitve na področju okolja, javnega zdravstva, izobraževanja, delavskih pravic, kulture in na ostalih področjih, ki so pomembna za celotno družbo, sprejema politika, zato si moramo izboriti vlogo dejanskih soodločevalcev in ne zgolj (bolj ali manj) nemih prič.

Zakaj Focus sodeluje v iniciativi Glas ljudstva?

Podnebna kriza ni stvar prihodnosti, ampak je že tu. Toda ključnih okoljskih problemov ne moremo reševati ločeno od doseganja pravičnosti in vključenosti v drugih podsistemih naše družbe. Soočamo se nameč s stanovanjsko krizo mladih, naraščajočo prekarizacijo dela, zdravstveno krizo in drugimi perečimi družbenimi problematikami. Zato potrebujemo celostne, tehtne in demokratične rešitve. Takšne rešitve pa niso mogoče, če parlamentarna demokracija ne dosega niti lastnih standardov demokratičnosti in če stranke pri svojih politikah ne upoštevajo resničnih potreb ljudi. 

V preteklem obdobju smo bili priča obratnemu pristopu – od poskusov privatizacije ključnih javnih storitev, napadov na neodvisnost medijev, kršitvam ustave ter nestrokovnim odločitvam in škodljivim kadrovanjem na skoraj vseh področjih. Že če pogledamo dejavnosti ministra za okolje in prostor, Andreja Vizjaka, vidimo, da je naredil več za poglobitev okoljske krize kot za njeno reševanje. Zato moramo presekati s takšnimi škodljivimi trendi. 

Združeni moramo od odločevalcev zahtevati bolj odgovorno delovanje, ki bo prispevalo k izboljšanju družbene, politične, ekonomske in okoljske situacije v državi. Prvi korak k temu je, da od strank zahtevamo uvrstitev ključnih družbenih problemov v njihove programe in delovanje ter da se do njih jasno opredelijo.

A to ni dovolj. V obdobju, ko se vse več podjetij in političnih strank poslužuje t.i. zelenega zavajanja, moramo nad njihovim delovanjem aktivno bdeti in jih z organiziranim pritiskom od spodaj prisiliti v izvajanje danih obljub. V času, ko hitra potrošnja zaznamuje večino naših dobrin in storitev, se tudi pri aktivnem državljanstvu in političnem udejstvovanju lahko opazi podoben trend: politično angažiranje se je skrčilo na to, da vsake štiri leta podelimo svoj glas vnaprej pripravljenemu paketu političnih obljub, ali pa celo zunanji embalaži (strankarskim obrazom). Slaba polovica volilnih upravičencev niti tega ne stori več. Le redki pred volitvami aktivno zahtevajo od strank opredelitev do ključnih vidikov naše družbe ter načrte za obljubami uvrstijo v svoj ‘paket’, še redkejši pa po volitvah aktivno spremljajo, kaj počne stranka, ki so ji namenili svoj glas. 

Trend, da se s politiko ukvarjamo le enkrat na štiri leta, je nevaren. Res je, da je naloga poslancev v sistemih predstavniške demokracije predstavljati in zastopati interese volivcev, vendar so kot predstavniki ločeni od volilnega telesa, torej ga le zastopajo, ne morejo pa nadomeščati volje ljudstva. Poslance, kot je mogoče jasno videti v Sloveniji, velikokrat vodijo lastni ali strankarski interesi, na želje volivcev se spomnijo le občasno. V tem primeru so volitve le igra, ki daje občutek, da je v parlamentarnih demokracijah oblast v rokah ljudstva.

To moramo spremeniti. Zato je pomembno, da svojo raven aktivnega državljanstva in političnega udejstvovanja poskušamo dvigniti na kaj več od tega, da vsake štiri leta stopimo na volišča. Zato smo se v Focusu odločili, da sodelujemo v pobudi nevladnih in civilnih organizacij, združenih v Glas ljudstva.

Foto: Janez Zalaznik

 

(V ŽIVO) Javna tribuna - Glas ljudstva: Okolje in zelena infrastruktura