Spremembe. Ne moremo se jim izogniti. Nasprotno, na Focusu smo jih v letu 2023 naredili res veliko, da bi lažje in boljše izvedli zastavljene cilje. Preoblikovali smo notranje delovanje organizacije, povečali ekipo, se lotili novih projektov in se pogumno podali v nove tematike. In praznovali 20. rojstni dan!

Klikni za celotno letno poročilo:

LETNO POROČILO 2023

 

Focusovo leto 2023 so zaznamovale predvsem naslednje teme: energetske skupnosti, energetska revščina, prevozna revščina, revizija NEPN-a, odgovornost podjetij, gozd, mladi, pravičnost in participacija. Seveda gre le za delen seznam kjučnih tem, s katerimi smo se v preteklem letu ukvarjali. Naše delo je potekalo tako na ravni politik kot na ravni ozaveščanja javnosti.

Ponovno smo dosegli rekordno število zaposlenih in v ekipo sprejeli še dve sodelavki in dva sodelavca. Še dobro, da se med sabo vsi zelo dobro razumemo, saj je prostorska stiska v pisarni naša spremljevalka.

Zbrano članarino v višini 513 EUR smo v letu 2023 namenili kot donacijo Zvezi prijateljev mladine Slovenije za otroke, prizadete v lanskoletnih poplavah.