Fotografska razstava Matjaža Krivica med 21. avgustom in 25. septembrom pred FDV v Ljubljani

Po poteh deforestacije v Boliviji smo se odpravili lansko jesen skupaj z mednarodno priznanim fotografom Matjažem Krivicem in dolgoletno novinarko Dela Majo Prijatelj Videmšek, z namenom dokumentirati in raziskati vzroke uničenja gozda v tolikšnem obsegu. Fotografije Matjaža Krivica bodo med 21. avgustom in 25. septembrom razstavljene na ploščadi pred ljubljansko Fakulteto za družbene vede na Kardeljevi ploščadi. Besedilo k fotografijam je prispevala novinarka Dela Maja Prijatelj Videmšek, ki se je okviru reportažnega potovanja po Boliviji sestala s številnimi predstavniki različnih interesnih skupin –  živinorejci, trgovci z lesom, staroselskimi skupnostmi, varuhi gozda in odločevalci. Na to temo je objavila tudi obširen članek v Delu.

Otvoritev razstave na ploščadi pred FDV je v ponedeljek, 21. avgusta ob 19. uri potekala v sklopu večernih aktivnosti Mednarodne poletne šole politične ekologije 2023.

Avtor fotografij je Peter Žiberna.

 

Fotografska razstava Matjaža Krivica med 15. junijem in 28. julijem v Kibli Portalu v Mariboru

Po poteh deforestacije v Boliviji smo se odpravili lansko jesen skupaj z mednarodno priznanim fotografom Matjažem Krivicem in dolgoletno novinarko Dela Majo Prijatelj Videmšek, z namenom dokumentirati in raziskati vzroke uničenja gozda v tolikšnem obsegu. Fotografije Matjaža Krivica bodo med 15. junijem in 28. julijem razstavljene v Kibli Portalu, na Valvasorjevi 4o, v Mariboru. Besedilo k fotografijam je prispevala novinarka Dela Maja Prijatelj Videmšek, ki se je okviru reportažnega potovanja po Boliviji sestala s številnimi predstavniki različnih interesnih skupin –  živinorejci, trgovci z lesom, staroselskimi skupnostmi, varuhi gozda in odločevalci. Na to temo je objavila tudi obširen članek v Delu.

Otvoritev razstave v Mariboru bo v četrtek, 15. junija 2023 ob 19. uri, v Kibli Portalu, na Valvasorjevi 4o, v Mariboru.

Po razstavi nas bosta vodila člana odprave v Boliviji – mednarodno priznani fotograf Matjaž Krivic in novinarka Dela Maja Prijatelj Videmšek.

Fotografska razstava Matjaža Krivica med 24. majem in 11. junijem na Kaskadnem trgu v Novem mestu

Nekaj foto utrinkov z otvoritve razstave v Novem mestu.  Avtorica fotografij je Bojana Medle.

Fotografska razstava Matjaža Krivica med 3. in 27. aprilom na Kongresnem trgu v Ljubljani

Nekaj foto utrinkov z otvoritve razstave v Ljubljani.  Avtorica fotografij je Polona Avanzo.

O razstavi so poročali tudi na RTV Slovenija (TUKAJ) in Valu 202 (TUKAJ).

O temi razstave

Lansko jesen so v Boliviji požari požirali na tisoče hektarjev gozdov, namesto katerih bodo kmalu posejani soja, koruza in sirek, čez nekaj let pa bodo nanje naselili govedo. O krčenju tropskih gozdov v Boliviji se ne piše veliko, ker tudi v sosednji, veliko večji Braziliji pospešeno uničujejo amazonski deževni gozd. Toda intenzivnost podiranja dreves v Boliviji je tolikšna, da ima ta država tretjo najvišjo stopnjo krčenja primarnih tropskih gozdov, takoj za Brazilijo in DR Kongo.

Leta 2021 je Bolivija po podatkih okoljske nevladne organizacije Friends of Nature (FAN) izgubila skoraj 300.000 hektarjev gozdov, s čimer je po stopnji uničevanja primarnih tropskih gozdov s tretjega mesta izrinila Indonezijo. Od leta 1976 do 2021 je Bolivija izgubila 8,6 milijonov hektarjev ali 14 odstotkov vseh gozdov. Intenzivnost deforestacije se povečuje. Zvezna vlada jo podpira z zakonodajo in s proračunskim denarjem. Do leta 2025 namerava potrojiti obseg obdelovalnih površin in podvojiti število glav goveda z zdajšnjih 10,6 na 22 milijonov živali, kar pomeni približno dve glavi goveda na prebivalca.

Zemlja v Boliviji je cenejša kot v sosednjih državah, špekulacije z njo pa so zelo razširjene. V iskanju kratkoročnih dobičkov lokalni in tuji kupci prispevajo k spreminjanju tropskih gozdov v savano. Gozdni požari, za katere so krivci ljudje, so vse pogostejši, temperature ozračja se postopno zvišujejo. Skupnosti se soočajo s ponavljajočimi se sušami, onesnaževanjem vode, degradacijo tal in širjenjem novih bolezni.

Širjenje površin za pridelavo poljščin (zlasti soje) in govedorejo je glavni razlog za uničevanje bolivijskih gozdov. Govedoreji in pridelavi krme zanjo sta namenjeni dve tretjini vseh kmetijskih zemljišč. Na fotografiji spreminjanje gozdov v polja soje vzhodno od mesta Santa Cruz de la Sierra. FOTO: Matjaž Krivic

O avtorjih

Matjaž Krivic je mednarodno priznan dokumentarni fotograf, ki dolgoročno spremlja zgodbe ljudi in krajev. Že 25 let v svojem intenzivnem, osebnem in estetsko prepričljivem slogu beleži obličje zemlje in upodablja revnejše dele sveta, ki jih zaznamujejo tradicija, družbeni nemiri in močna navzočnost religije. V zadnjih letih se je usmeril v okoljska vprašanja in se s svojim delom zavzema za bolj zeleno prihodnost. Je dobitnik prestižne nagrade Popotniški fotograf leta 2022.

Maja Prijatelj Videmšek je dolgoletna novinarka Dela, ki se posveča okoljevarstvenim, naravovarstvenim in prehranskim tematikam ter prihodnosti kmetijstva. Njeni članki so bili objavljeni tudi v številnih najbolj uglednih svetovnih revijah in časopisih. Je soavtorica knjige Zadnji dve o projektu reševanja severnih belih nosorogov pred izumrtjem.

Blog

Reportažne zapise naše Žive, ki je bila del odprave v Bolivijo, v obliki bloga, si lahko v 4-ih delih preberete tukaj:

Blog 1. del – Po poteh deforestacije

Blog 2. del – Na pol legalno požgani gozdovi

Blog 3. del – Mogoče nam uspe obiskati? Igra moči in vprašanje krivde … odgovor ni enoznačen

Blog 4. del – Med neposredno demokracijo, agroživilskimi multinacionalkami in skupnostnim ekoturizmom

 

Avtor naslovne fotografije: Matjaž Krivic

Aktivnost je del projekta “Our Food. Our Future”, ki ga sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Vsebina je izključna odgovornost partnerjev projekta in ne odraža nujno stališč EU in Ministrstva RS za zunanje zadeve.