Trenutni predlog postavlja cilje o porabi energije računalnikov za leto 2014 na raven, ki jo je večina računalnikov dosegla že lani. Glede na uradno oceno Evropske komisije govorimo o 15 TWh letnih potencialnih prihrankov do leta 2020, kar je enako letni porabi električne energije devetih milijonov ljudi ter prihranku približno 6 milijonov ton CO2.

Glasovanje, ki poteka pod okriljem Evropske direktive o ekodizajnu, naj bi postavilo ambiciozne cilje za energetsko učinkovitost naprav, tokrat računalnikov, zaradi česar naj bi proizvajalci postopoma izboljševali učinkovitost svojih proizvodov. Koalicija Coolproducts tokrat meni, da bo glasovanje o računalnikih zgolj zguba časa, če ne bodo postavljeni ambicioznejši cilji:

„Glede na trenutne podatke je jasno, da bi Evropa lahko in morala zaostriti zahteve za energetsko učinkovitost računalnikov. Predlagani cilji ne prinašajo skoraj nobenih učinkov, saj je večina proizvajalcev cilje že presegla v lanskem letu“.

Pri tokratnem glasovanje se zavzemamo zlasti za vsaj 20 % strožje cilje za porabo energije grafičnih kartic in 50 % zmanjšanje porabe v stanju mirovanja ter za več osredotočenosti na rabo surovin v računalnikih, kjer je trenutni predlog skoraj prazen. Proizvajalce bi bilo potrebno spodbuditi k ponovni uporabi in recikliranju starih računalnikov ter k podaljševanju življenjske dobe le teh.

Namen kampanje Coolproducts je opozarjati države v EU, naj poskrbijo za strožje standarde porabe energije različnih elektronskih naprav, s čimer bi vsak uporabnik prihranil nekaj sredstev, obenem pa bi tudi zmanjšal svoj vpliv na podnebne spremembe.