Na okrogli mizi »Goriška – vzorna trajnostno mobilna regija?« so udeleženci odprli glavne probleme javnega potniškega prometa na Goriškem ter iskali rešitve zanje. Brezplačen mestni promet na Goriškem je iz leta 2005, ko je bilo prepeljanih 106.000 potnikov, pripomogel h dvigu prepeljanih potnikov na preko 400.000 v l. 2009. A ker temu niso sledili drugi podporni ukrepi na ravni prostora in parkirne politike, ki bi zmanjševali priljubljenost avtomobila, JPP ni zaživel v meri, ki bi si jo želeli. Zgrešeno prostorsko planiranje se je izpostavilo tudi za Solkan in Bovec, katerih centre bi lahko po pridobitvi obvoznic zaprli za promet, a so v njih raje naredili parkirišča – tudi na račun postajališča javnega prometa. Obenem na Bovškem veliko turistov povprašuje po JPP, ki ga ni. Delna rešitev bi lahko bila združevanje šolskih prevozov z linijskimi ter sofinanciranje linij s strani parkirnin (kot je npr. linija čez Vršič). V občini Renče-Vogrsko si želijo podaljšanje linij mestnega prometa, kar pa je morda v navzkrižju z ukrepi, ki jih pripravlja komisija za racionalizacijo mestnega potniškega prometa.

 DSCF7677.JPG.jpg

Na okrogli mizi smo s dotaknili tudi problematike dostopnosti sredstev javnega potniškega prometa za uporabnike z gibalnimi ovirami, znova pa smo ugotovili, da za spremembe mobilnih navad ljudi moramo imeti jasno in dosledno prometno politiko. Z le-to bi dosegli pozitivne rezultate tudi v Goriški regiji, ki ima najvišjo stopnjo motorizacije v Sloveniji. Prisotni so se strinjali še, da bo JPP lahko zaživel le s spremembo sistema povračila stroškov prevoza na delo, za konec pa so odprli tudi problematiko togih predpisov, ki so velikokrat ovira praktičnim rešitvam.

P1010854.JPG P1010850.JPG

Po okrogli mizi se je na avtobusni postaji zgodil flash mob dogodek Ples za zadnji vlak, ki smo ga organizirali s koreografi in plesalci umetniškega društva M&N Dance Company ter plesnih šol Pegasus Nova Gorica, Urška Tolmin, ADC Ajdovščina in Centrom za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava (CIRIUS Vipava), plesno šolo Kazina ter Studiem 12. S flash mob-i želimo pokazati, da je uporaba javnega potniškega prometa lahko zabavna in privlačna oblika mobilnosti.

P1010876_1.JPG

Na avtobusni postaji smo nadaljevali tudi z zbiranjem pozivov za boljši JPP, s katerimi opozarjamo na stanje javnega prometa pri nas. Svoj poziv lahko oddate tukaj; dobrodošlo je vsako mnenje, ideja, izkušnja ali kritika. Ob zaključku projekta Mobilizacija za JPP bomo pozive posredovali Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.