Namen kampanje je voznike avtomobilov v šestih slovenskih mestih opozoriti, da avtomobil ni edina oblika mobilnosti. To želimo narediti tako, da tri dni pred Dnevom brez avtomobila (22. september), delimo letake voznikom, ki stojijo pred semaforji na vpadnicah v mesta. Kampanja bo zagotovo potekala v Ljubljani, Mariboru in Celju, predvidoma pa v še Novem mestu, Novi Gorici, Kranju ali Murski Soboti. Torej: tisti, ki nam lahko 19., 20. in 21. septembra pomagate deliti letake voznikom na vpadnicah v našteta mesta, se oglasite na 040 722149 (Barbara) ali [email protected] in nam to sporočite najkasneje do 15. septembra. Za pomoč se vam vnaprej iskreno zahvaljujemo!

Več informacij o projektu Trajnostno mobilni!