V TEŠ-u so našo prošnjo za posredovanje zahtevanega dokumenta zavrnili z razlago, da gre za poslovno skrivnost, katere razkritje bi družbi lahko povzročilo škodo. Mnenje Focusa je bilo, da NIP 6 vsebuje tako okoljske podatke kot tudi podatke o rabi javnega denarja, zaradi katerih dokument ne more biti skrit pred javnostjo. Zaradi zavrnitve smo se pritožili IP.

IP je ocenil, da je pritožba Focusa utemeljena. Odločil je, da je za razkritje zahtevanega investicijskega programa izkazan prevladujoč javni interes, ki prevlada nad izjemo poslovne skrivnosti. Informacije v zvezi z izgradnjo bloka 6 namreč predstavljajo okoljske podatke, ki so absolutno javni po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, javnost okoljskih podatkov pa določata tudi Zakon o varstvu okolja in Aarhuška konvencija.

Poleg tega pa je IP razkritje zahtevanega investicijskega programa odredil tudi zato, ker ni mogoče spregledati javnega interesa tudi z vidika vprašanja višine same investicije, ki je bila poleg okoljskih in podnebnih pomislekov, deležna široke razprave tako strokovne kot tudi laične javnosti. Javnost se ima zato pravico seznaniti z dokumentom in preveriti, ali se investicija drži postavljenih okvirjev oziroma kakšna so morebitna odstopanja, zaradi katerih je lahko večja verjetnost unovčitve poroštvene pogodbe, s katreo država jamči za 440 milijonov kredita, ki ga je TEŠ najel pri Evropski investicijski banki.

Informacijski pooblaščenec je TEŠ-u naložil, da mora celoten NIP 6 Focusu poslati v elektronski obliki.

Odločba IP je objavljena tukaj.