900 strani dolgo poročilo primerja 164 različnih scenarijev rabe obnovljive energije in podaja eno najbolj celovitih analiz trendov in perspektiv za obnovljivo energijo do sedaj. Kot ključne pri hitrem in obsežnem uvajanju obnovljivih virov energije po svetu poročilo izpostavlja ambiciozne nacionalne politike in trdno mednarodno sodelovanje.

Poročilo potrjuje, da lahko obnovljiva energija zadovolji naraščajoče potrebe po energiji v državah v razvoju s konkurenčnimi stroški in hitreje kot konvencionalni viri energije.

Vendar IPCC v poročilu ugotavlja tudi, da morajo za izrabo polnega potenciala obnovljive energije biti odstranjene občutne ovire znotraj energetskih politik. Potenciali in tehnologije obnovljive energije namreč nimajo meja – edina omejitev je pomanjkanje politične volje.

Poročilo je dostopno tukaj.