Drugi del Petega poročila o oceni stanja IPCC – Podnebne spremembe 2014: Posledice, prilagajanje in ranljivost svari, da smo na spopadanje s posledicami podnebnih sprememb zelo slabo pripravljeni. Poročilo ugotavlja, da se posledice podnebnih sprememb že čutijo po vseh kontinentih in oceanih. Številni deli sveta se že soočajo z bolj pogostimi in močnejšimi ekstremnimi vremenskimi dogodki, z motnjami pri preskrbi z vodo, spremembami v preskrbi s hrano, negativnimi vplivi na zdravje, degradacijo habitatov, zmanjšano kmetijsko proizvodnjo, selitvijo živalskih in rastlinskih vrst.

Posledice nadaljevanja trenda segrevanja na gospodarsko rast, prehransko varnost, gospodarske in družbene neenakosti ter zmanjševanja revščine bodo bistvene. Najbolj bodo prizadete države v razvoju in podeželske skupnosti.

Obdobje do leta 2040 je obdobje ‘podnebne odgovornosti’, poudarja poročilo, negotovost pa ni razlog za odlašanje s podnebnim ukrepanjem. Takojšnje in hitro ukrepanje je tudi cenejše – gospodarsko škodo zaradi podnebnih sprememb lahko prepolovi.

Svetovne vlade so tako dobile zelo jasno sporočilo, da podnebne spremembe predstavljajo tveganja vsem vidikom življenja na Zemlji in zdaj je čas, da se odzovejo. IPCC strokovnjaki opozarjajo, da bodo brez dramatičnega in takojšnjega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov posledice podnebnih sprememb presegle našo sposobnost prilagajanja nanje.