Študija ugotavlja, da bodo ZDA z novimi standardi za ekonomičnost porabe goriva za tovornjake kmalu prekašala Evropsko unijo. Stagniranje evropske politike na področju ekonomičnosti porabe goriv za tovornjake sovpada s trendom v smeri težjih vozil in večjih motorjev.

V zadnjih desetletjih so emisije tovornjakov v Evropi kljub gospodarski krizi strmo narasle – za 36 % med letoma 1990 in 2010, kar je zaradi njihove velike porabe goriva in velikega števila prevoženih kilometrov v povprečju krepko nad 30 litrov na 100 km. Emisije CO2 so neposredno povezane s porabo goriva vozil z notranjim zgorevanjem, zato bi tovornjaki z učinkovitejšo porabo goriva izpuščali manj toplogrednih plinov.

Odkar je Agencija za zaščito okolja v ZDA na omejitve uvedene leta 2011 predlagala nov 24 % cilj za izboljšanje ekonomičnosti porabe goriv do l. 2017, se povečuje pritisk na ukrepanje EU na področju standardov učinkovite rabe goriv v tovornjakih. Če želi EU doseči podnebne cilje za 2030, mora Evropska komisija uvesti omejitve emisij CO2 iz tovornjakov.

Komisija in proizvajalci tovornjakov že od 2010 sodelujejo pri testih za merjenje učinkovite rabe goriv. Testi temeljijo na simulacijskem orodju VECTO, ki bo po 2018 postoma postalo obvezno za nove tovornjake. Evropski proizvajalci tovornjakov imajo še vedno vodilno vlogo na svetovnem trgu, saj proizvedejo več kot 40 % tovornjakov na globalni ravni.

Več v sporočilu za javnost.