Rešitve so že na voljo in podpora usklajenemu mednarodnemu ukrepanju je vse večja. Posledice podnebnih sprememb že čutimo povsod po svetu in skrajni čas je, da svetovni voditelji podnebne spremembe vrnejo na vrh političnih prioritet. Podnebni vrh 23. septembra v New Yorku je priložnost, da voditelji predstavijo odločne ukrepe svojih držav in s tem mednarodno skupnost usmerijo na pravo pot za sprejetje mednarodnega sporazuma, ki ga pričakujemo decembra 2015 v Parizu.

Podnebna konferenca v Parizu prihodnje leto mora biti politična točka preobrata – začetek dokončnega prehoda od fosilnih goriv k čisti, pravični in varni podnebni prihodnosti. Evropa in z njo Slovenija ima pri zagotavljanju takšne prihodnosti odločilen vpliv.

Nova slovenska vlada se je s koalicijsko pogodbo dogovorila za ambiciozno podnebno politiko. Zato pričakujemo, da bo podprla zavezujoče cilje za 55 % zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 45 % delež obnovljivih virov energije in 40 % zmanjšanje predvidene porabe energije do leta 2030 na ravni EU. Nedavno objavljeno poročilo Svetovne komisije za podnebje in gospodarstvo (Global Comission on Climate and Economy) dokazuje, da so ukrepi za takojšnje zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov stroškovno bolj učinkoviti kot odlašanje. To potrjujejo tudi številne dobre prakse v Sloveniji, ki ob velikem zmanjšanju izpustov CO2 (celo do 90 %) ustvarjajo prihranke in gospodarske priložnosti, spodbujajo inovacije in prinašajo druge pozitivne učinke v družbi in okolju.

Države in njihovi voditelji se konkretnim zavezam izogibajo že leta. Tudi Slovenija ne igra dovolj aktivne vloge. Podnebna kriza je tako velik izziv, da moramo takoj in zdaj začeti ukrepati prav vsi – še najbolj pa ravno naši voditelji. Majhni koraki namreč potrebujejo skupno vizijo in velik načrt.

CAM00103.jpg

CAM00107.jpg

CAM00099.jpg