Izšel je četrti novičnik o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri.

Tokratna številka je posvečena skupnostnim praksam na področju trajnostne mobilnosti. Ta v Sloveniji predstavlja ključni ukrep blaženja podnebnih sprememb, prinaša koristi na področju javnega zdravja in izboljšuje kakovost bivanja. Poudarek je na pešačenju, kolesarjenju in uporabi javnega potniškega prometa. Slednji v Sloveniji le v manjšem obsegu pokriva potrebe razpršeno poseljenega prebivalstva, in eden od odzivov na ta problem je razvoj različnih skupnostnih praks na področju mobilnosti.

Z vami delimo vtise s strokovne ekskurzije, kjer smo si ogledali dobro prakso na področju somobilnosti, ki jo izvaja Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost, in predstavljamo še nekaj drugih navdihujočih domačih in tujih dobrih praks.

Ob robu dobrim praksam pišemo o pomenu celostnega prometnega načrtovanja in izpostavljamo pomen aktivne poti v šolo, ki nas je spodbudila k pripravi priročnika za izvajanje spremljane poti v šolo s Pešbusom in Bicivlakom. Objavljamo intervju z direktorjem IPoP Markom Peterlinom o pomenu vključevanja javnosti v spremembe na področju prometa ter o skupnostnih praksah na področju mobilnosti.

Ker se kljub prepoznanim koristim trajnostne mobilnosti v slovenskih lokalnih skupnostih še vedno pojavljajo dileme in izvajajo projekti, ki so v nasprotju z načeli tega koncepta, predstavljamo delovanje Koalicije za trajnostno prometno politiko – združenja organizacij, ki si prizadevajo za sistemske spremembe na področju mobilnosti v Sloveniji. Ne spreglejte tudi prispevka o spodbudah Eko sklada za lokalne skupnosti.

Želimo vam prijetno branje in uspešne skupnostne projekte.

Novičnike pripravljamo v okviru projekta Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, ki ga izvajata Umanotera in društvo Focus.

4. novičnik Dovolj za vse (december 2018) je dostopen na tej povezavi.

3. novičnik Dovolj za vse (oktober 2018) je dostopen na tej povezavi.

2. novičnik Dovolj za vse (julij 2018) je dostopen na tej spletni povezavi.

1. novičnik Dovolj za vse (junij 2018) je dostopen na tej spletni povezavi.

Priročniki za izvajanje skupnostnih projektov so objavljeni tukaj.

Več o konceptu skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri in njegovih večplastnih koristih lahko preberete v vodniku Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri.

Opisi dobrih praks skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri so na voljo v katalogu dobrih praks.