30. maj 2019 ob 9.uri, Hotel Union (dvorana Orhideja), Miklošičeva 3, Ljubljana

V Sloveniji se neredko srečujemo s primeri, ko se za gradnjo javne infrastrukture namenja občutno prevelika količina javnega denarja. Gradnja TEŠ6 je najbolj razvpit tovrsten primer, vendar pa ga hitro dohiteva gradnja drugega tira med Divačo in Koprom. Kje in zakaj prihaja do napak? Ali se lotevamo res potrebne infrastrukture ali gradimo infrastrukturo, ki je morda niti ne potrebujemo? Kako se sprejemajo odločitve o gradnji infrastrukture? Komu služi nova infrastruktura – vsem ali predvsem zasebnim interesom?

Na takšna in podobna vprašanja želimo s pomočjo sogovornic in sogovornikov odgovoriti na posvetu Javni denar za javno dobro: boljše načrtovanje infrastrukture za bolj učinkovito porabo javnega denarja

 

 

Program

 

8.30 – 9.00 Registracija

 

9.00 – 9.40 Uvodni nagovori

·         Dobrodošlica in uvod v dogodek – Milena Škrl Marega, moderatorka

·         Državni program razvojnih politik – mag. Nataša Kobe Logonder, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

·         Problematični postopki odločanja – ugotovitve študije o javni infrastrukturi v jugovzhodni Evropi – dr. Lidija Živčič, Focus, društvo za sonaraven razvoj

 

9.40 – 11.00 Panel 1: Odločanje o potrebni infrastrukturi

·         Infrastruktura, ki je potrebna in je v dobro vseh – dr. Pavel Gantar, politik, sociolog in publicist

·         Primer širitve ljubljanskega obroča: infrastrukturni ali drugi ukrepi? – dr. Aljaž Plevnik, Urbanistični inštitut Republike Slovenije

·        Infrastruktura za ravnanje z odpadki – Uroš Macerl, Eko krog

 

11.00 – 11.30 Odmor za kavo

 

11.30 – 13.00 Panel 2: Strateško načrtovanje infrastrukture

·         Javna infrastruktura med prioritetami razvojnih politik – Andrej Gnezda, Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj

·         Energetska infrastruktura za prihodnost – mag. Jure Vetršek, Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

·         Pogledi mladih na načrtovanje infrastrukture – Taj Zavodnik, Mladi za podnebno pravičnost

13.00 – 13.30 Kosilo in mreženje

 

Kratek zapis posveta

Sporočilo za javnost

 

 

  

Dogodek je delno financiran v sklopu projekta »CSOs as equal partners in monitoring public finance«, ki ga finančno podpirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Vsebina dogodka je v domeni organizatorjev in v nobenem primeru ne odraža mnenja ali uradnih stališč finančnih podpornikov projekta.