Koroška spada med slovenske regije z najbolj razpršeno poselitvijo, zato je problem javnega potniškega prometa za Korošce še posebej pereč. Po besedah Matjaža Dovečarja iz CIPRA Slovenija se je Slovenj Gradec v raziskavi o ponudbi trajnostne mobilnosti [2], ki je bila izvedena v okviru projekta Dobimo se na postaji, uvrstil na zadnje mesto, predvsem zaradi slabe ponudbe in premajhnega vlaganja.

Za izboljšanje javnega potniškega prometa bi bile potrebne večje frekvence, nižje cene vozovnic in boljše usklajevanje voznih redov, potrebno pa bi bilo tudi bolj pravično sofinanciranje po regijah. »Vendar bi si bilo potrebno ‘naliti čistega bencina’,« poudarja Andrej Klemenc iz REC Slovenija. Slovenci smo namreč po stroških za mobilnost na drugem mestu v Evropi, takoj za Luksemburgom; imamo vse mogoče spodbude za razpršeno poselitev, zato smo ujeti v začaran krog. Marjeta Benčina iz društva Focus dodaja: »Nujno potreben bi bil celovit pristop, ki bi pripeljal do spremembe odnosa ljudi do trajnostne mobilnosti«.

Udeleženci so se dotaknili tudi problematike tretje razvojne osi. Ker pogosto prihaja do primerjav z Ljubljano, Matjaž Berložnik iz občine Prevalje opozarja, da se Koroška z Ljubljano težko primerja, obenem pa dodaja: »Korošci si želimo boljših povezav z zahodnim delom države, a če ne bo vzporedne železnice, bomo z avtocesto sem usmerili samo tovorni promet, evropski železniški koridorji pa nas bodo zaobšli«. Slovenske železnice se okrogle mize v Slovenj Gradcu kljub povabilu niso udeležile.

Društvo Focus v okviru projekta »Mobilizacija za javni potniški promet« preko spletnega vprašalnika [3] zbira tudi pozive Ministrstvu za promet glede javnega potniškega prometa v posameznih regijah. K podaji mnenja pozivajo vse, ki jih ‘čevelj žuli’ na temo javnega prometa v njihovem kraju in regiji. Ob zaključku projekta bodo pozive javnosti posredovali ministrstvu.

***

KONTAKT:
Urška Žmauc, vodja odnosov z javnostmi, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected],  0590 71 326 in 040 644 577

VEČ INFORMACIJ:
Marjeta Benčina, vodja programa Mobilnost, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected], 0590 71 327


Opombe:
[1] Focus, društvo za sonaraven razvoj, je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki od 2003 deluje na področju podnebnih sprememb. Od leta 2009 ima status društva, ki deluje v javnem interesu, od 2008 pa izpolnjuje kriterije Standarda kakovosti za NVO. Društvo Focus osredotoča svoje delo na teme podnebje, energija, mobilnost ter globalna odgovornost in potrošnja. S svojim delom in zgledom želimo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.
[2] Raziskava je dostopna tukaj.
[3] Spletni vprašalnik je dostopen tukaj.

Sporočilo za javnost v pdf obliki je na voljo tukaj.