Javni uslužbenci s svojim delom krojijo pomembne politike in izvajajo številne aktivnosti, povezane s področjem blaženja podnebnih sprememb. Prav tako lahko javna uprava z več 10.000 zaposlenimi z bolj okoljsko odgovornim ravnanjem močno zmanjša emisije toplogrednih plinov že na ravni organizacije in posameznikov.

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE smo zato skupaj z Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj,  pripravili smernice za javne uslužbence z naslovom Javni uslužbenci kot gonilo prehoda v nizkoogljično družbo – Smernice za vključevanje blaženja podnebnih sprememb v politike, delovanje institucij in ravnanje posameznika.

Vpliv dela javnih delavcev na zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in podnebne spremembe je različen, odvisen je predvsem od ravni, na kateri delujejo, delovnega mesta, ki ga zasedajo, usmeritve in nalog njihove organizacije ter osebne angažiranosti posameznikov. Večkrat se počutijo nemočni pri uveljavljanju trajnostnih sprememb pri upravljanju organizacije in tudi pri vsebinskem delu. Zato so njihova visoka ozaveščenost, informiranost o podnebnih spremembah in trajnostnih ukrepih, seznanjenost s primeri dobrih praks ter aktivno državljanstvo še kako pomembni za to, da bodo pri svojem delu vedno upoštevali tudi vpliv na podnebje.

V smernicah so poleg osnovnih teoretičnih vsebin opisani tudi primeri dobrih praks ter nasveti za okoljsko učinkovitejše delovanje na ravni politik, organizacije ali posameznika in priporočila za dodatno branje.

Smernice so dosegljive na tej povezavi.

 

Želimo vam prijetno branje.

Smernice so nastale v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki bo s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov, spodbudil izvajanje ukrepov, na podlagi izvedbe katerih bo Slovenija dosegla cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030. LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Več informacij o projektu CARE4CLIMATE najdete na uradni spletni strani projekta.