Jedrska energija:
Povrzoča nastajanje nevarnih jedrskih odpadkov (ki bodo v breme še številnim prihajajočim generacijam)
Je zelo draga (in ne bi mogla preživeti brez skritih ali odkritih podpor davkoplačevalskega denarja)
Porablja uran (če ne zmanjšamo porabe urana za proizvodnjo jedrske energije