Večina energije, ki jo uporabljamo danes, izvira iz fosilnih goriv. Poleg onesnaženja okolja in negativnega vpliva na zdravje ljudi, imajo ti neobnovljivi viri energije prispevajo večinski delež k problematiki podnebnih sprememb. Raba fosilnih in jedrskih goriv vodi tudi k vse bolj monopoliziranemu upravljanju z energijo. Energetski sistemi prihodnosti morajo temeljiti na uravnoteženi mešanici učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije, decentraliziranih omrežij ter trajnostnega življenjskega sloga. Focus društvo zato skozi svoj program Energija spodbuja učinkovito rabo energije, rabo obnovljivih virov energije, pametna omrežja in izkoreninjenje jedrske energije.

Razglednica iz Černobila 29 let po nesreči jedrskega reaktorja

Černobilska cona je območje, ki pokriva približno 30 kilometrov v radiu od epicentra nesreče, znotraj nje se nahaja še cona 10 km. V prvi je težko najti področje visoke radiacije, medtem ko je v coni 10 km težko najti področje, …


Focusov projekt REACH, ki ponuja ukrepe v boju z energetsko revščino, je je osvojil priznanje na natečaju za Promocijski projekt URE/OVE 2015 po izboru bralcev Časnika Finance.

Včeraj, 21. aprila so v Portorožu na Dnevih energetikov 2015 podelili priznanja za najboljše projekte, prijavljene na natečaj. 

Na podelitvi priznanj smo več kot 200 udeležencev konference seznanili z aktivnostmi projekta ter poudarili vlogo vseh vključenih akterjev v boju proti energetski revščini, še posebej dijakov, ki izvajajo energetsko svetovanje.

'>

Focus za projekt REACH prejel priznanje za Promocijski projekt URE/OVE 2015

podelitev3.JPGpodelitev2.JPG

PROJEKTI S PODROČJA ENERGIJE

Ostale naše projekte najdete tukaj:

KAMPANJE IN AKCIJE S PODROČJA ENERGIJE

Ostale kampanje in akcije najdete tukaj: