Izpusti vozil in politike EU

Da bi prešli na trajnostno nizkoogljično godpodarstvo do leta 2050, mora Evropa do takrat emisije iz prometa zmanjšati za vsaj 60 % v primerjavi z letom 1990, kar pomeni zmanjšanje za 70 % v primerjavi z današnjimi emisijami. To predstavlja zelo resen izziv, še zlasti za tovorni promet, saj se tovorni promet povečuje, še posebej na cestah, v zadnjih dveh desetletjih pa tudi ni bilo narejenega nobenega napredka na področju učinkovitosti porabe goriva. Poslanstvo društva Focus je na EU ravni spodbujati prometno politiko, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja. Prometna politika bi morala zmanjšati škodljive vplive na okolje in zdravje, [več ...]

16. 12. 2015|
Go to Top