Trajnostna mobilnost v praksi

S prakso podprta promocija in izobraževanje o trajnostni mobilnosti VODILNI PARTNER: CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp PARTNERJI: IPoP - Inštitut za politike prostora in Focus, društvo za sonaraven razvoj   Kljub temu da je Slovenija v zadnjih letih napravila opazen napredek k povečanju energetske učinkovitosti na številnih področjih, je na področju mobilnosti zaradi zelo netrajnostnih mobilnostnih navad uspeh neznaten. Posledice so vidne v številnih kazalcih trajnostne mobilnosti, ki nas uvrščajo na rep držav Evropske Unije. Poleg tega pa je promet največji vir emisij toplogrednih plinov v sektorjih, ki niso vključeni v trgovanje z emisijami in predstavlja največjo grožnjo za podnebne  [več ...]

3. 5. 2016|
Go to Top