V Focusu smo, v sodelovanju z Razvojnim centrom Novo mesto,  29. marca organizirali strokovno srečanje na temo lokalnega ukrepanja na področju podnebno-energetskih vprašanj v regiji.

V uvodnem delu srečanja smo osvetlili pomen dolgoročnega načrtovanja podnebno-energetskih ukrepov na lokalni ravni, kar je še posebej aktualno v  zaostrujočih se podnebnih in okoljskih razmerah. Občine pri tem postajajo vse pomembnejši akter, saj so na eni strani prav na lokalni ravni negativne posledice najbolj otipljive, na drugi strani pa občine razpolagajo s številnimi načini, kako lokalno prebivalstvo vključiti v procese oblikovanja in izvajanja ukrepov. Prizadevanja v tej smeri v Mestni občini Novo mesto je osvetlil podžupan Mestne občine Novo mesto, Peter Kostrevc, in ob tem predstavil aktivnosti občine pri zmanjševanju emisij v naslednjih desetletjih.

V nadaljevanju smo prisluhnili predstavitvi Boštjana Mljača (predstavnika Goriške lokalne energetske agencije GOLEA), ki je predstavil okvir lokalnega dolgoročnega načrtovanja, najpomembnejše ukrepe ter konkretne korake priprave lokalnih akcijskih načrtov za trajnostno energijo in podnebne spremembe (t.i. dokumente SECAP). Andrej Hrabar, višji svetovalec za energetsko upravljanje (Mestna občina Koper) pa je na podlagi izkušenj priprave SECAPa v Mestni občini Koper predstavil ključne izzive, probleme in priložnosti, ki jih občinam prinaša dolgoročno načrtovanje podnebno-energetskih ukrepov.

Predstavitve so na voljo na spodnjih povezavah:

  1. Boštjan Mljač, Goriška lokalna energetska agencija : Kako do lokalnega akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebne spremembe
  2. Andrej Hrabar, Urad za gospodarske javne službe, okolje in promet, Mestna občina Koper : Načrtovanje podnebno-energetskih aktivnosti na lokalni ravni (primer občine Koper)
  3. Peter Geršič, vodja projektne pisarne, Mestna občina Novo mesto Celovit pogled na prihodnost trajnostne mobilnosti v Mestni občini Novo mesto

 

 

 

Srečanje je sofinancirano s sredstvi evropskega programa LIFE.