Ugledna znanstvena revija Energy Policy je objavila članek Energy poverty and emerging debates: Beyond the traditional triangle of energy poverty drivers, katerega soavtorja sta tudi dr. Lidija Živčič in dr. Tomislav Tkalec iz Focusa. Članek prinaša oceno ali, kako in zakaj politike in ukrepi v šestih različnih evropskih državah (Španija, Francija, Portugalska, Združeno kraljestvo, Severna Makedonija in Slovenija) povezujejo energetsko revščino z drugimi sorodnimi politikami.

Lidija Zivcic

Lidija Zivcic

Naša raziskovalna študija kaže, da so najbolj eksplicitne povezave z energetsko revščino vzpostavljene v politikah energetske učinkovitosti in ne v politikah cen energije ter dohodkovnih politikah zaradi prevladujočega tehnično-ekonomskega pristopa k reševanju energetske revščine. Raziskovanje je tudi pokazalo, da države s preteklimi izkušnjami z energetsko revščino kažejo večjo politično integracijo. Prav tako ugotavljamo, da je prostorska ločnica energetske revščine v Evropi več kot le fizična (infrastrukturna) ločnica. Gre za politični razkorak, vgrajen v gospodarski in politični prostor, ki ga sooblikujejo odvisnosti od nacionalnih razmer, kot so sistem socialnega varstva, energetski trg, raven izkušenj z reševanjem energetske revščine in vpliv politik EU. Ti pogoji določajo prizadevanja nacionalne politike, da primerno integrira politike v zvezi z energetsko revščino.

Članek je objavljen v znanstveni reviji Energy Policy, ki je globalno uveljavljena kot avtoritativna revija, ki obravnava vprašanja oskrbe in rabe energije z njihovega ekonomskega, družbenega, načrtovalskega in okoljskega vidika. Gre tudi za revijo z zelo visokim faktorjem vpliva (impact factor).

Članek bo do 7. oktobra 2022 brezplačno dostopen na povezavi TUKAJ.