1. Za zagotovitev doslednega in neodvisnega izvajanja testov homologacije vozil, mora nadzor izvajati evropski homologacijski organ. Strošek 20 € na vsako novo prodano vozilo bi zagotovil delovanje tega organa in tako prekinil povezavo med proizvajalci in organizacijami, ki izvajajo testiranja.

2. Nove modele vozil je potrebno testirati tudi na cesti, saj le tako lahko prepoznamo sumljive razlike med testno uspešnostjo vozila in tisto v realnem svetu ter uporabo sporne programske opreme. Takšni testi morajo biti izvedeni tako za onesnaževala kot CO2 ter morajo predstavljati osnovo za informiranje potrošnikov in nacionalni sistem obdavčitve na podlagi izpustov.

3. Novi testni sistem WLTP (World Harmonised Light Duty Test Procedure) mora biti vpeljan z letom 2017 tako za onesnaževala kot izpuste CO2 in mora biti podlaga za določitev CO2 standardov za vozila za leto 2025.

4. Novi test RDE (real world driving emission test ) bi bilo potrebno uvesti v letu 2017 in z njim pokriti vsa onesnaževala.

5. Testiranje vozil na tehničnih pregledih se mora izboljšati, nadzor v cestnem prometu se mora povečati, saj lahko le tako prepoznamo in uveljavljamo popravilo vozil, ki močno onesnažujejo.

Več razlage pa v poročilu Rešitve za #dieselgate (Solutions to #dieselgate), ki ga je pripravila organizacija Transport & Environment.

Več informacij:

Katarina Otrin, [email protected], 059 071 327