ACHIEVE je evropski projekt za praktične in strukturne rešitve, ki ljudem v EU pomagajo zmanjšati tveganje za energetsko revščino. Problematika energetske revščine postaja vse bolj pereča tudi pri nas, zato v sklopu projekta energetski svetovalci izvajajo brezplačne obiske pri gospodinjstvih, ki se prijavijo nanje. Na podlagi analize stroškov in porabe gospodinjstvu svetovalci podajo nasvete in brezplačni paket naprav za varčevanje z energijo in vodo. Obisk energetskega svetovalca vključuje analizo porabe energije in vode, svetovanje za zmanjšanje porabe in računov za energijo in vodo, namestitev brezplačnih pripomočkov in naprav za varčevanje ter pomoč pri razumevanju omenjajo stroškov.

Trenutno se projekt izvaja v Mestni občini Ljubljana, nanj pa se lahko prijavijo gospodinjstva, ki prejemajo socialno pomoč ali pa njihov dohodek ne presega 300 EUR neto mesečno na člana gospodinjstva. Prijave sprejemamo po telefonu (040 83 83 16), pošti (Društvo Focus, Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana) ali elektronski pošti ([email protected]) [3]. Vsi nasveti in posegi energetskih svetovalcev ter naprave za varčevanje so brezplačni.

Poleg svetovanja gospodinjstvom bo Achieve v sodelovanju s pristojnimi institucijami iskal tudi strukturne rešitve za varčevanje z energijo in energetsko revščino.

Za tiste, ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo k projektu Achieve, pa so v društvu Focus pripravili enostavne nasvete, s katerimi lahko zmanjšajo svoje račune za energijo in vodo [4].

***

KONTAKT:
Urška Žmauc, [email protected], 0590 71 326

VEČ INFORMACIJ:
Tomislav Tkalec, [email protected], 01 515 4080


Opombe:
[1] Focus, društvo za sonaraven razvoj, je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki od 2003 deluje na področju podnebnih sprememb. Od leta 2009 ima status društva, ki deluje v javnem interesu, od 2008 pa izpolnjuje kriterije Standarda kakovosti za NVO. Društvo Focus osredotoča svoje delo na teme podnebje, energija, mobilnost ter globalna odgovornost in potrošnja. S svojim delom in zgledom želimo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.
[2] Projekt ACHIEVE je namenjen zmanjševanju izdatkov za energijo v gospodinjstvih in se izvaja v 5 evropskih državah (Francija, Nemčija, Velika Britanija, Bolgarija in Slovenija). Več o projektu tukaj.
[3] Več o možnosti prijave tukaj.

Sporočilo v pdf obliki je na voljo tukaj.