Srečanja s socialno ranljivimi gospodinjstvi v Zasavju

Prebivalci s podeželja so izpostavljeni večjemu tveganju za energetsko revščino in socialno izključenost. V tem tednu smo v sodelovanju z Eko skladom in CSD Zasavje v občinah Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi organizirali tri srečanja s socialno ranljivimi občani. Predstavili smo jim nasvete za varčevanje z energijo, subvencije Eko sklada za energetsko obnovo domov, ki so jim na voljo, z udeleženci pa smo se pogovarjali tudi o vseh drugih ovirah za izvedbo energetskih prenov domov.

Približno 41,5 milijonov prebivalk in prebivalcev EU (9,3 % prebivalcev) v letu 2022 v svojih domovanjih ni zmoglo vzdrževati ustrezne toplote. Projekt RENOVERTY, ki ga v Sloveniji izvaja Focus, je namenjen spodbujanju energetsko učinkovite prenove stavb v energetsko revnih gospodinjstvih na podeželskih in primestnih območjih. Z energetskimi obnovami domov lahko namreč izboljšamo kvaliteto bivanja ter znižamo porabo energije in stroške za oskrbo z energijo. V Sloveniji se projekt osredotoča na Zasavsko regijo, kjer je izhod iz kopanja in kurjenja premoga pustil številne nezaželene ekonomske in družbene učinke.

Adisa Mujčinović, CSD Zasavje: “Gospodinjstva z nizkimi prejemki pogosto nimajo sredstev za potrebne energetske izboljšave. Vemo, da so stroški prenove strehe, vrat, oken, fasade izdatnejši in ga prejemniki denarne socialne pomoči ne morejo pokriti. V ta namen je Center za socialno delo Zasavje v vseh treh občinah povabil prejemnike denarne socialne pomoči, ki so lastniki ali solastniki nepremičnin, da iz prve roke prejmejo informacije o možnosti državne pomoči v obliki subvencij. Življenje nam lahko hitro prinese situacijo, zaradi katere se lahko znajdemo v hudi stiski. Razumeti moramo, da se v življenju vsakogar lahko zgodijo neželene, nepričakovane stvari. Zato je tudi program Eko sklada namenjen, da se preko subvencij zmanjšuje socialno neenakost in da se zagotavlja življenje v energetsko učinkovitih domovih tudi ranljivejšim skupinam prebivalstva v Sloveniji.”

Sabina Rajšelj, Eko sklad: “Predvidoma v drugi polovici julija bo Eko sklad objavil nov Javni poziv ZER 2024 za energetsko obnovo njihovih stavb, ki bo namenjen energetsko revnim občanom. Na javni poziv se bodo lahko prijavili tisti, ki so lastniki ali solastniki stanovanjskih stavb oz. stanovanj v večstanovanjski stavbi, ki so materialno ogroženi in živijo v stavbah, ki so resnično v slabem stanju in potrebne energetske prenove. Zato ljudi pozivamo, da premislijo o morebitni energetski obnovi, ki lahko obsega menjavo strešne kritine vključno s toplotno izolacijo strehe,  toplotno izolacijo fasade, toplotno izolacijo tal, zamenjavo oken in zunanjih vhodnih vrat, vgradnjo sistema za pripravo tople – sanitarne vode, vgradnjo lokalnih rekuperatorjev in zamenjavo stare kurilne naprave z novo na lesno biomaso.  Ob pozivu bo na voljo tudi podpora za prijavo na poziv – tisti, ki želijo, jim lahko naši  koordinatorji nudijo podporo pri procesu prijave na poziv.”

Lidija Živčič, Focus: “V Sloveniji želimo s projektom Renoverty pripraviti kažipot za energetske prenove domovanj na podeželju, v katerih živijo ljudje, ki jih pesti energetska revščina. Kažipot oz. načrt bo sicer osredotočen na Zasavsko regijo, ki je ena najbolj ranljivih v Sloveniji z vidika energetske revščine, vendar pa ga bomo skušali pripraviti tako, da bo uporaben tudi za druge regije oz. podeželska območja v Sloveniji. S temi dogodki smo predvsem želeli poglobiti poznavanje ovir, ki ljudem, ki jih pesti energetska revščina, preprečujejo energetsko obnovo domovanj.”

Katja Huš, Focus: “Danes so stroški za energijo lahko velika težava za posameznike in družine. Srečanja v Zasavju so pokazala, kako pomembno je tesno sodelovanje različnih institucij in organizacij pri tem, da informacije o finančni in administrativni pomoči za energetsko obnovo pridejo do ljudi. Hkrati pa je izjemno pomembno, da se z ljudmi pogovarjamo o vseh težavah, ki jih imajo pri oskrbi z energijo in jih tudi vključujemo v iskanje in oblikovanje rešitev na področju energetske revščine. Ta srečanja bodo tudi nam pomagala oblikovati najbolj uporaben kažipot za energetsko obnovo ranljivih domovanj na podeželju, katerega osnutek nameravamo jeseni predstaviti ključnim akterjem iz Zasavja in na nacionalni ravni.


Več informacij o projektu: https://focus.si/projekti/renoverty-2/.