Evropski podnebni pakt je bil vzpostavljen leta 2020, da bi državljanom, zainteresiranim deležnikom in nedržavnim akterjem približal izzive in priložnosti zelenega prehoda, jih informiral in spodbudil k podnebnim ukrepom ter okrepil podporo zelenemu prehodu. Gre za platformo, na kateri se lahko številni nedržavni akterji srečujejo ter delijo informacije, primere in prakse o podnebnih ukrepih na lokalni ravni. Pakt, ki ga je vzpostavila Evropska komisija, je del Evropskega zelenega dogovora in lahko pomaga EU doseči cilj, da do leta 2050 postane podnebno nevtralna.

Cilji

Evropski podnebni pakt ima tri glavne cilje:
– ozaveščanje o podnebnih spremembah ter njihovih vseprisotnih in vse večjih vplivih na življenje ljudi,
– obveščanje državljanov o politikah, pobudah in virih financiranja Evropske unije, povezanih z odzivanjem na podnebne spremembe,
– spodbujanje sprememb z opolnomočenjem in spodbujanjem ljudi k podnebnem ukrepanju na različnih področjih njihovega poklicnega in zasebnega življenja.

Naloge

Focus ima kot nacionalni koordinator aktivnosti Evropskega podnebnega pakta na ravni Slovenije naslednje naloge:
– promocijo Evropskega podnebnega pakta,
– organizacijo ozaveščevalnih dogodkov,
– zbiranje zgodb in dobrih praks za nacionalno in mednarodno izmenjavo ter
– podpiranje ambasadorjev in skupnosti Pakta kot ključnih multiplikatorjev z organiziranjem dejavnosti mreženja in krepitve zmogljivosti ambasadorjev.

Spletna stran projekta: https://climate-pact.europa.eu/index_en

Začetek: september 2023

Zaključek: maj 2025

Kontakt: [email protected]