Organizacije Focus, društvo za sonaraven razvoj, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC Inštitut za politike prostora smo izdale Katalog dobrih praks skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri, s katerim želimo motivirati občine, nevladne organizacije, zadruge, civilne iniciative in druge oblike organiziranja na lokalni ravni, da prevzamejo aktivno vlogo pri izgradnji svoje blaginje s trajnostnim upravljanjem z življenjskimi viri v svojih okoljih.

Pri izboru dobrih praks so bila upoštevana področja, na katerih ima Slovenija glede na svoj trajnostni in sonaravni kapital največje možnosti za prehod v nizkoogljično in trajnostno družbo: (1) energetska učinkovitost in oskrba z energijo iz lokalnih obnovljivih virov, (2) oskrba s sonaravno pridelano hrano (3) trajnostna mobilnost, (4) stanovanjske skupnosti in celovita urbana regeneracija, (5) upravljanje z gozdom in (6) trajnostni turizem. Vključen je tudi opis participatornega proračuna kot mehanizma za aktivacijo občanov in povrnitev zaupanja v demokracijo. Izbrane uspešne zgodbe navdihujejo in prepričajo, da so korenite spremembe na poti v nizkoogljično in trajnostno družbo možne ter da prinašajo vrsto sinergijskih učinkov: ustvarjajo prihranke in delovna mesta, ponujajo inovativne rešitve in razvojne priložnosti, varujejo okolje in zdravje ljudi, prinašajo priložnosti za zmanjševanje javnofinančnih stroškov oziroma povečanje prihodkov ter zvišujejo kakovost bivanja.

Organizacije s prikazom dobrih praks skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri polagamo upe v roke lokalnih skupnosti. Dobre prakse namreč kažejo na njihov velik potencial za spopadanje s sodobnimi izzivi. Tako domači, kot tudi tuji primeri v tem katalogu govorijo o dobrinah in virih, ki so na voljo v naših lokalnih okoljih, zato ni ovir za prenos in množenje dobrih praks. Projektna skupina je izbrala naslednje dobre prakse:Vetrna kooperativa Dingwall, Solarni skupnostni energetski projekt Recklinghausen, Energetsko samozadostna osnovna šola Ostrog, Partnersko kmetijstvo na kmetiji Romane Rejc, Skupnostni urbani vrtički v Slovenj Gradcu, Pešbus in bicivlak – program Zdrav šolar, Zadruga za souporabo avtomobilov Mobility, Stanovanjska kooperativa Codha, Skupaj na ploščad!, Gozdna zadruga Remscheid, Razpršeni hotel Borgo Soandri in Participatorni proračun v Reykjaviku.

Katalog dobrih praks je na voljo tukaj.