Fosilni dinozaver

Fosilni dinozaver

 

V sklopu evropske turneje je Fokus v Sloveniji gostil Fosilnega dinozavra. Dinozaver je podelil Oskarja za uničevanje podnebja ter ozaveščal politike in javnost o nevarnosti podnebnih sprememb. Opozoril je na netrajnostno rabo fosilnih goriv. Projekt je bil …

Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v občini Zreče

V letih 2000/2001 je bil izdelan načrt za energetsko podobo občine Zreče in že v letu 2003 je bilo moč opaziti, da dosledno uresničevanje načrta predstavlja izzive. Zaradi nizke ozaveščenosti in informiranosti akterjev za izvedbo načrta prihaja v izvedbi do …