LESSON

Splošni cilj projekta LESSON Local Energy Sustainability for Schools and Our Neighbourhood (Lokalna trajnostna energija za šole in našo skupnost) je stimulacija izobraževalnih ustanov k poučevanju o trajnostnih energetskih konceptih in praksah ter istočasno implementirati URE in OVE načrte, ki …

Energetska dieta

Namen projekta Energetska dieta je bil spodbuditi ljudi k izvajanju preprostih in lahko izvedljivih ukrepov za zmanjšanje rabe energije, energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Projekt Energetska dieta je vključeval promocijo obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije v izobraževalnih …

Dovolj!

Spletna stran projekta: http://dovolj.si/

 

Projekt spodbuja kritično razmišljanje in zavedanje naše odgovornosti do družbe in okolja, v katerem živimo. Izziva drugačno razumevanje kakovosti življenja in spodbuja načine razmišljanja in obnašanja, s katerimi lahko doprinesemo k odgovornemu razvoju družbe in …

Mobilizacija za javni potniški promet

Namen projekta Mobilizacija za javni potniški promet je bil vzpostavitev platforme na regionalni ravni med ponudniki prevozov, občinami, civilno družbo in odločevalci na državnem nivoju. Okrogle mize smo izvedli v 10 mestnih občinah po Sloveniji (Koper, Slovenj Gradec, Maribor, Nova …