Sooblikovanje evropske podnebne politike v času predsedovanja Slovenije

Sooblikovanje evropske podnebne politike v času predsedovanja Slovenije

 

Med 1. januarjem  2008 in 30. junijem 2008 bo krmilo Evropske unije vodila Slovenija. Namen projekta ‘Sooblikovanje evropske podnebne politike v času predsedovanja Slovenije’ je v času predsedovanja zagotoviti učinkovito izmenjavo …

Razvoj ob varovanju podnebja? Da, mogoče je!

Namen projekta je opozoriti na pomembnost povezovanja teme podnebnih sprememb in razvoja v državah v razvoju ter ozaveščanje o povezavi teh dveh tem. Želimo pokazati možnosti razvojnih poti, ki so okolju in človeku prijazne oz. trajnostne, ter izpostaviti priložnosti razvoja …

Izziv, težak eno tono

Varčevanje z energijo in učinkovita raba energije sta najbolj trajnostna koraka za rešitev podnebne krize, saj trenutno staneta najmanj in prinašata najbolj učinkovita zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Kljub temu tako evropske kot tudi slovenske politike ne postavljajo v ospredje teh …

Okoljski glasniki

Projekt Okoljski glasniki vodi Focus društvo v sodelovanju z zavodom Voluntariat. Problem podnebnih sprememb je sicer globalen problem, vendar zahteva lokalne rešitve, tako na ravni posameznika kot tudi širše skupnosti. Kljub naraščajočemu zavedanju o problemu je ukrepanje nezadostno, saj v …