Preprečevanje nastajanja odpadkov

Preprečevanje nastajanja odpadkov

 

Na voljo so poročilo in predstavitve za javne razprave Noben odpadek ni dober odpadek, ki je potekala 6. septembra med 16.30 in 19. uro v Državnem svetu RS.

Evropska unija je v procesu priprave posebne tematske

Fosilni dinozaver

Fosilni dinozaver

 

V sklopu evropske turneje je Fokus v Sloveniji gostil Fosilnega dinozavra. Dinozaver je podelil Oskarja za uničevanje podnebja ter ozaveščal politike in javnost o nevarnosti podnebnih sprememb. Opozoril je na netrajnostno rabo fosilnih goriv. Projekt je bil …

Okolju in družbi prijazna mobilnost

Osnovni namen projekta je bil oblikovati in širši javnosti predstaviti publikacijo, ki bo poudarila pomembnost trajnostne mobilnosti, učinkovite porabe energije v prometu ter uporabe javnega transporta, obenem pa ponudila zanimive informacije in predstavila primere dobre prakse. Cilji projekta so bili …

Zelena javnofinančna reforma

Zelena javnofinančna reforma

 

V današnjem svetu se spopadamo s problemi prekomerne onesnaženosti in uporabe naravnih virov ter krizami v družbi in gospodarstvu. Eden od razlogov za te težave je v netrajnostni proizvodnji in podtrošnji, ki nastaneta med drugim tudi …