Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v občini Zreče

V letih 2000/2001 je bil izdelan načrt za energetsko podobo občine Zreče in že v letu 2003 je bilo moč opaziti, da dosledno uresničevanje načrta predstavlja izzive. Zaradi nizke ozaveščenosti in informiranosti akterjev za izvedbo načrta prihaja v izvedbi do …

Okoljski center

Namen projekta Okoljski center je bil vzpostaviti okvir za delovanje okoljskih NVO, ki delujejo na področjih 6. akcijskega načrta EU ter okoljski center, v katerem bodo javnosti dostopne informacije in publikacije. V okviru projekta je bil v prvi fazi (letu …