Okolju in družbi prijazna mobilnost

Osnovni namen projekta je bil oblikovati in širši javnosti predstaviti publikacijo, ki bo poudarila pomembnost trajnostne mobilnosti, učinkovite porabe energije v prometu ter uporabe javnega transporta, obenem pa ponudila zanimive informacije in predstavila primere dobre prakse. Cilji projekta so bili …

Zelena javnofinančna reforma

Zelena javnofinančna reforma

 

V današnjem svetu se spopadamo s problemi prekomerne onesnaženosti in uporabe naravnih virov ter krizami v družbi in gospodarstvu. Eden od razlogov za te težave je v netrajnostni proizvodnji in podtrošnji, ki nastaneta med drugim tudi …

Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v občini Zreče

V letih 2000/2001 je bil izdelan načrt za energetsko podobo občine Zreče in že v letu 2003 je bilo moč opaziti, da dosledno uresničevanje načrta predstavlja izzive. Zaradi nizke ozaveščenosti in informiranosti akterjev za izvedbo načrta prihaja v izvedbi do …

Okoljski center

Namen projekta Okoljski center je bil vzpostaviti okvir za delovanje okoljskih NVO, ki delujejo na področjih 6. akcijskega načrta EU ter okoljski center, v katerem bodo javnosti dostopne informacije in publikacije. V okviru projekta je bil v prvi fazi (letu …