Edina dobavitelja, ki ponujata okolju prijazno energijo iz obnovljivih virov energije sta Elektro Energija, d.o.o. in Elektro Gorenjska Prodaja, d.o.o. Najvišji delež obnovljivih virov v mešanici primarnih virov ima Petrol d.d. (36 %), najmanjšega pa Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o. (8,59 %).


Podrobnosti o primerjavi dobaviteljev in njihovi ‘zelenosti’ najdete tukaj.