ki jo je v decembru 2005 oblikovalo 9 slovenskih organizacij