Gre za vrednost, ki je bila nazadnje presežena pred več milijoni let, ko Arktika ni bila prekrita z ledom, čez Saharo se je razprostirala savana, morska gladina pa je bila tudi do 40 metrov višja od današnje. Takšne razmere danes bi lahko imele uničujoče posledice za človeštvo.

Od začetka industrializacije se je količina CO2 v atmosferi povečevala z vrtoglavo hitrostjo; v zadnjih 150 letih (kar je za Zemljo izredno kratko obdobje), še posebej pa v zadnjih desetletjih, se je dvignila iz 280 na kar 400 ppm. Znanstveniki, ki kot zgornjo ‘varno’ raven koncentracije ogljika v ozračju ocenjujejo količino 350 ppm, zato vse glasneje svarijo pred posledicami, ki jih bo prineslo nadaljnje nezmanjšano izpuščanje toplogrednih plinov (predvsem CO2) v ozračje, in hkrati opozarjajo, da je nujno hitro ukrepanje. Povprečne svetovne temperature so se v tem času že dvignile za okoli 1 ⁰C, kar že občutimo z v zadnjem času vse pogostejšimi ekstremnimi vremenskimi pojavi. Če želimo dvig temperature omejiti pod 2 ⁰C – cilj, ki predstavlja točko, ko se trenda segrevanja ne bo dalo več obrniti – moramo nujno ukrepati.

V društvu Focus ob tem mejniku zato ponovno pozivamo k nujnemu ukrepanju na vseh področjih – od čimprejšnjega globalnega dogovora o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov do ukrepov po posameznih državah in na ravni vsakega posameznika. Vsi namreč lahko – tako z majhnimi kot večjimi spremembami – veliko pripomoremo k zmanjšanju ogljičnega izpusta.