Cilj konference je bil preučiti stanje na področju energetske revščine, pa tudi nove raziskovalne in politične načrte. Del konference se je osredotočil na Grčijo, kot eno od držav Evropske unije, kjer se je energetska revščina v zadnjem desetletju razširila po rekordnih stopnjah. Konferenca je razen tega naslovila tudi pomembne razlike med evropskimi državami v zvezi s tem, kako se problem energetske revščine obravnava in identificira. S povezovanjem strokovnjakov za energetsko revščino iz Grčije in iz številnih drugih evropskih držav je konferenca prinesla nova spoznanja o tem, kako rešiti energetsko revščino. Konferenci je sledil sestanek delovne skupine ENGAGER.